Slide IŠKLAUSYTI. SUPRASTI. IŠSPRĘSTI

Teikiamos paslaugos

+ - Teisės konsultacijos ir patarimai

Pasiruošimas – pusė darbo! Todėl, prieš priimant svarbius sprendimus, rekomenduotina iš anksto pasitarti su profesionalu, gauti teisininko patarimą žmogiška ir suprantama kalba.

 

Kiekvienas advokatų profesinės bendrijos Gvildys ir partneriai "G2 LAW" komandos narys pasiruošęs Jums  patarti, kaip išspręsti Jums aktualią teisinę situaciją, potencialų ar esamą ginčą, sudėlioti teisinių veiksmų žemėlapį iki Jūsų siekiamo rezultato, o esant poreikiui, padėti šį rezultatą pasiekti.

+ - Dokumentų įvertinimas

Mūsų įsitikinimu, kiekvienas turi daryti tik tai ką išmano!

 

Tačiau, jei turite parengtus dokumentus ir nežinote, ar jie tinkamos kokybės, advokatų profesinės bendrijos Gvildys ir partneriai "G2 LAW" komandos nariai visada pasiruošę įvertinti jų atitikimą formos ir turinio reikalavimams, nustatyti, ar jie atitinka Jūsų interesus, patarti kaip tinkamai įgyvendinti dokumentuose apibrėžtas sąlygas, kaip organizuoti ir įgyvendinti dokumentuose numatytus (arba nenumatytus) teisinius procesus.

+ - Teisinių ir veiklos dokumentų rengimas

Profesionaliai parengtas dokumentas kuria vertę, kadangi padeda išvengti papildomų ginčų ir galimų laiko bei finansinių praradimų ateityje.

 

Advokatų profesinės bendrijos Gvildys ir partneriai "G2 LAW" darbuotojai turi ilgametę patirtį rengiant įvairaus pobūdžio dokumentus: sutartis, vidinius įmonių veiklos organizavimo dokumentus (įsakymus, instrukcijas, procedūras, sprendimus), pranešimus ir yra pasirengę Jums padėti.

+ - Procesinių dokumentų rengimas

Siekiant apginti savo galimai pažeistas teises ar interesus, gali tekti kreiptis į ikiteismines institucijas ar teismą. Tokiu atveju teisės aktai numato formalius reikalavimus dokumentų formai ir turiniui.

 

Tinkamas procesinio dokumento parengimas, reikalavimų ar atsikirtimų suformulavimas, gali įtakoti ir tai, koks bus galutinis teismo sprendimas.

 

Patikėkite šių dokumentų rengimą kvalifikuotiems advokatų profesinės bendrijos Gvildys ir partneriai "G2 LAW" specialistams. 

+ - Neteisminis atstovavimas/ mediacija

Probleminiai klausimai ir situacijos dažnai gali būti išspręstos derybomis, greitai ir finansiškai pigesniu būdu, nei kreipiantis į teismą. Kai dvi šalys tarpusavyje susitarti negali, trečio asmens, teisininko, mediatoriaus pagalba gali išjudinti konfliktinių situacijų išsprendimą iš "mirties taško".


Todėl neteisminiam atstovavimui, ginčų prevencijai skiriame ypatingą dėmesį ir atstovaujame klientus visais klausimais – nuo konflikto identifikavimo bei rizikų įvertinimo iki ginčo suvaldymo. Nuolat siekiame kuo didesnio aiškumo ir kuo greitesnio ginčo išsprendimo, kad klientai galėtų koncentruotis į verslo vystymą, o ne skirtų savo laiką ir energiją bylinėjimuisi teisme.

+ - Teisminis atstovavimas

Jei susitarti ir išspręsti konfliktą taikiai neįmanoma arba šalys nesuinteresuotos to daryti, ginčo tęsimas teisme tampa neišvengiamas.

 

Ilgametė advokatų profesinės bendrijos Gvildys ir partneriai "G2 LAW" advokatų ir advokato padėjėjų ginčų sprendimo praktika rodo, kad laimėtas teismas ne visuomet lygus verslo laimėjimui, tad pirmiausia siekiame išsiaiškinti kliento tikslus ir lūkestį pergalei byloje, susiderinti bylos strategiją, numatyti tikėtiną proceso eigą bei trukmę.

 

Atstovavimas teismuose ir kitose ginčų nagrinėjimo institucijose yra mūsų kasdienybė, todėl mes žinome, kaip tai daryti.

+ - Skolų išieškojimas
Skolų išieškojimas – tai įstatymo leistinų priemonių taikymas skolininko atžvilgiu su tikslu greitai, efektingai ir mažiausiomis sąnaudomis išieškoti skolą.
Skolų išieškojimas gali būti ikiteisminis ir teisminis.
Ikiteisminis skolų išieškojimas efektyvus tuo, kad leidžia paspartinti sąskaitų apmokėjimą ar užkirtsti kelią beviltiškų skolų susidarymui.
Skolų atveju laikas – tikrai ne Jūsų sąjungininkas.
Nedelsdami kreipkitės į profesionalus. Suteiksime Jums įvairiapusę pagalbą susigrąžinant skolas. Kuo greičiau Jūs kreipsitės į mus pagalbos, tuo efektyvesni bus darbo rezultatai. Žinoma, imsimės tik tokios skolos išieškojimo bylos, kurią realizuojant realiai galėsime būti naudingi Jums. Kiekvienu atveju įvertinsime Jūsų galimybes atgauti skolą ne tik teisminiu keliu, bet ir kitais galimais teisėtais būdais.

Mūsų komanda

Advokatas/ Vadovas

Advokato padėjėjas

Advokato padėjėja

Atsiskaitymų specialistė

Back to top